Oferta

oferta

1. Geodezyjna obsługa inwestycji:

cyrkiel

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
 • obsługa budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
 • pionowanie szybów windowych i obiektów wysmukłych
 • monitoring obiektów sąsiadujących z budową
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • tyczenie i pomiary powykonawcze sieci
 • obsługa budowy dróg,
 • pomiary wymiarów basenów wg przepisów FINA

2. Mapy do celów projektowych w wersjach cyfrowych i analogowych,
3. Pomiary przemieszczeń i odkształceń,
4. Usługi geodezyjne związane z obrotem nieruchomościami:

 • podziały nieruchomości,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych,
 • rozgraniczanie nieruchomości,

5. Kompleksowa obsługa budowy domów jednorodzinnych:

 • mapa do celów projektowych,
 • wytyczenie obiektu budowlanego w terenie ( wyznaczenie osi i reperu),
 • wytyczenie przyłączy do budynku,
 • pomiar powykonawczy budynku i zagospodarowania terenu,
 • pomiar powykonawczy przyłączy na potrzeby odbioru,
 • zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
 • mapy do odbioru budynku i przyłączy.